סיפור מדהים נוסף !! כח צה"ל שניכנס לאחד המסגדים בעזה החל בחיפושים אחרי אמל"ח. כשלפתע יצאה מאחד החדרים מחבלת שביקשה לפוצץ עצמה על החיילים. אחד מאנשי הכח שהבחין בכוונתה,  צעק  באינסטינקט: "שמע ישראל"!! כשאז החל הנס. המחבלת התחילה לרעוד. החיילים הצליחו ברגע זה להשתלט עליה ולנטרל את המטען שנשאה והעבירו אותה לחקירת השב"כ. ואז התברר שאם המחבלת היא יהודיה שנישאה לערבי בארץ ולאחר החתונה הוא הבריח אותה לעזה ושם היא חייה בהשפלות והתעללות. כח של שיריון יצא להביא את שני ילדיה הקטנים לארץ. ה'מחבלת' אף מסרה פרטים שאסור לפרסם, אך סייעו לצה"ל בחשיפת מנהרה ודירת מיפקדה של ראשי חמאס. המחבלת ושני ילדיה כרגע במיתקן של השב"כ. ולאחר המבצע היא תועבר לארגון 'יד לאחים' לשיקום חייה. מדהים!! מה כוחה של זעקת "שמע ישראל" שבוקעת מכל ליבו של חייל יהודי!!! מדהים!! "הנה לא ינום ולא יישן..."<Sponsored by Shema Israel Minion 

   

Print | Sitemap
© Shama Israel

This website was created using IONOS MyWebsite.